Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Industrijska zona
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Da

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Prostorni plan opštine Kučevo
Napomena:  Industrijska zona
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  Da
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  Da

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Većina objekata
Objekti registrovani u katastru:  U katastru: na kopiji plana i situacionom planu postoje
  NAZAD

KOMBINAT ZA PRERADU DRVETA -KUČEVO D.O.O.


Kučevo
Braničevski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 10000
Površina objekata 23200
Broj objekata 10
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs