Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  GUP sa elementima DUP a iz 1966 ali plan nije operativan , nije usaglašen sa zakonom i nije u skladu sa zahtevima tržišta.U toku je izrada Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Grdelica, na osnovu koncepta plana koji je donet.
Napomena:  Rađena je studija i analiza postojeće infrastrukture za potrebe izrade planskog akta i sastavni je deo planskog dokumenta. Konceptom plana date su smernice za promenu namene

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru:  da
  NAZAD

Danilo Bošković, Grdelica


Leskovac
Jablanički okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 18186
Površina objekata 5200
Broj objekata 5
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs