Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan detaljne regulacije radne zone 'SEVER I' u Novom Sadu ('Službeni list Grada Novog sada', broj 18/2001, 12/2003 i 26/2007)
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  P+1
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  do 50%

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Radna zona SEVER I - zapadno od ul.Klisanski put


Novi Sad
Južnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 6875
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs