Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  komunalne delatnosti i komercijalni dopunski centar
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Generalni plan Vrnjačka banja 2005-2021
Napomena:  u toku je postupak donošenja Plana generalne regulacije
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  P+1-2
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,5

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Napomena:  Samo objekat autobuske stanice, ali ne i radioničkog bloka
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Da
Napomena:  Samo objekat autobuske stanice, ali ne i radioničkog bloka
Objekti registrovani u katastru:  Da
  NAZAD

Autobuska stanica


Vrnjačka Banja
Raški okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 43320
Površina objekata 2461
Broj objekata 1
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs