Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Rehabilitacija, turizam
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Da

Planski osnov: 

 
Planski osnov: 
Napomena: 

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Napomena:  Objekti izgrađeni pre donošenja propisa o izgradnji objekta
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Da
Objekti registrovani u katastru:  Da
  NAZAD

Koraćička banja


Mladenovac (Belgrade)
Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
Površina zemljišta 31300
Površina objekata 1507
Broj objekata 7
Kupovina
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs