Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Poslovni i magacinski prostor + zemljiste za gradnju
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov: 
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  Prizemlje + 2 sprata + Potkrovlje
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  do 50%

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  da
Objekti registrovani u katastru:  da
  NAZAD

Studio Berar


Novi Sad
Južnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 7567
Površina objekata 1300
Broj objekata 5
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs