Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Gradsko - Gradjevinsko
Zemljište privedeno nameni:  Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Da
Napomena:  Generalni urbanisticki plan opstine B.Petrovac
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,7

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Da
Objekti registrovani u katastru:  Da
  NAZAD

Business Park


Bački Petrovac
Južnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 300000
Površina objekata 14827
Broj objekata 10
Različite opcije prema dogovoru
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs