Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Građevinski objekti za proizvodnju, turizam i trgovinu
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov: 
Napomena:  Građevinski objekti za proizvodnju, turizam i trgovinu
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  6 spratova
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,7

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Napomena:  Svi objekti su legalizovani
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Da
Objekti registrovani u katastru:  Da
  NAZAD

Poljostroj


Odžaci
Zapadnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 72458
Površina objekata 13500
Broj objekata 0
Različite opcije prema dogovoru
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs