Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Turističko sportko
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  UTU 353-55/09-IV/02
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  5+1
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,27

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Turistički park ''Zelena Glava''


Apatin
Zapadnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 85000
Površina objekata 3812
Broj objekata 2
Zakup na 99 godina
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs