Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Građevinsko
Zemljište privedeno nameni: 
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Prostorni plan Opštine Lebane
Napomena:  u postupku je priprema za izradu plana detaljne regulacije ''Proizvodno poslovne zone Jablanica

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  DA
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  DA
Objekti registrovani u katastru:  DA
  NAZAD

Duka


Lebane
Jablanički okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 24762
Površina objekata 4240
Broj objekata 4
Različite opcije prema dogovoru
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs