Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan detaljne regulacije
Napomena: 
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  Stepen zauzetosti zemljišta: za parcele koje se kreću do 7000 m², stepen zauzetosti zemljišta je 50% a za parcele veće od 7000 m² stepen zauzetosti zemljišta je 30%.

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Industrijska ulica


Ruma
Sremski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 390000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs