Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  proizvodnja
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Prostorni plan opštine Šid
Napomena:  postojeće i planirane radne zone
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  u zavisnosti od namene objekata proizilazi i njihova spratnost; objekti su spratnosti: poslovni: P, P+1, P+1+Pk; proizvodni: P, P+1, eventualno i više ako to zahteva tehnološki proces proizvodnje; skladišni: P, eventualno P+Pk; pomoćnih: P. Dozvoljena je izgradnja podrumske, odnosno suterenske etaže ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode;
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  indeks zauzetosti građevinske parcele maks. 70%, indeks izgrađenosti maks. 2,1;

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  da
Objekti registrovani u katastru:  da
  NAZAD

Grafo-set


Šid
Sremski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 8000
Površina objekata 1250
Broj objekata 3
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs