Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Proizvodne delatnosti, mala privreda, komunalna privreda
Zemljište privedeno nameni:  Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Da

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Generalni urbanistički plan
Napomena:  Važi do 2015.

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Da
Objekti registrovani u katastru:  Da
  NAZAD

Rekovac 2


Rekovac
Pomoravski okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 161186
Površina objekata 0
Broj objekata 7
Različite opcije prema dogovoru
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs