Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Bez mogućnosti daljeg proširivanja
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  GUP ''Batočina 2022'', Prostorni plan opštine Batočina
Napomena: 

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Industrijske zone Zapad, Sever i Jug


Batočina
Šumadijski okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 1668000
Površina objekata 27545
Broj objekata 5
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs