Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  proizvodno komercijalna - pre svega za izgradnju otvvorenih ili zatvorenih skladišta
Zemljište privedeno nameni:  Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan detaljne regulacije
Napomena:  Izmene i dopune Detaljnog urbanističkog plana zona skladišta Negotin
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  nije precizirano
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,7

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  nema objekata
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Zona skladišta


Negotin
Borski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 195000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs