Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Rehabilitacija i rekreacija, ugostiteljstvo, sport, građevinarstvo.
Zemljište privedeno nameni:  Ne
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Postoji.
Napomena:  UPR zdravstveno turističkog centra “Banjica” Rgošte
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  P0+P+3+Pk

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru:  Da
  NAZAD

Rgoška banja


Knjaževac
Zaječarski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 5061
Površina objekata 197
Broj objekata 0
...
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs