Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Hotelski smeštaj
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan detaljne regulacije 'Čuka II'
Napomena:  Na osnovu PDR 'Podina' obavezna je izrada urbanističkog projekta sa arhitektonskim rešenjem.
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  do P+3

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Hotelsko-rekreacioni centar „Podinarija“


Sokobanja
Zaječarski okrug
Istočna Srbija
Površina zemljišta 1656000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs