Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Generalni plan regulacije i Detaljni plan regulacije
Napomena:  Postoji mogućnost usaglašavanja sa PDR-om

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  da
Objekti registrovani u katastru:  da
Napomena:  lista nepokretnosti br1090 u KO Medveđa
  NAZAD

ICI-transformatori


Medveđa
Jablanički okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 1100
Površina objekata 432
Broj objekata 1
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs