Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Proizvodno komercijalni prostor
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov: 
Napomena:  Dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  Dozvoljen broj spratova i visina prema PDR-u

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru:  da
Napomena:  Neizgrađeno zemljište
  NAZAD

Industrijska zona 1,2,3


Krupanj
Mačvanski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 12200
Površina objekata 0
Broj objekata 3
Različite opcije prema dogovoru
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs