Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Ne

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Donešen je GUP kao i plan detaljne regulacije
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  Visina u skladu sa potrebama proizvodnih i poslovnih kapaciteta

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Objekat 1 i Objekat 5 imaju građevinsku dozvolu
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Objekti 1 i 5 imaju upotrebnu dozvolu
Objekti registrovani u katastru:  Objekat 1, 5, 2,3,4
  NAZAD

Graditelj


Gornji Milanovac
Moravički okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 12800
Površina objekata 11609
Broj objekata 4
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs