Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  ...
Zemljište privedeno nameni: 
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Ne
Napomena:  Da

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

'Magnohrom', Industrijska zona 'Stari aerodrom'


Kraljevo
Raški okrug
Centralna Srbija
Površina zemljišta 95779
Površina objekata 0
Broj objekata 1
...
...Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs