Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta: 
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  PDR radne zone Istok, sl.list gr. Novog Sada, godina XXXIX - broj 9, od 05.03.2020.
Napomena:  Izgradnja prečistača otpadnih voda
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  P+2
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0.5

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  DA
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  DA
Objekti registrovani u katastru:  DA
  NAZAD

POBEDA Industrijski park Petrovaradin


Novi Sad
Južnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 381083
Površina objekata 16000
Broj objekata 4
Zakup
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs