Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Da

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  PGR Šabac-Revizija
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  U skladu sa posebnim uslovima zaštite (dozvoljeni su i silosi..)
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0.6

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu: 
Objekti imaju upotrebnu dozvolu: 
Objekti registrovani u katastru: 
  NAZAD

Slobodna zona Šabac


Šabac
Mačvanski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 2500000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
...
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs