Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Ako je više namena - upisati pretežnu:  -
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Da

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan generalne regulacije naselja Šimanovci, Opština Pećinci
Napomena:  -
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  Industrijski objekat P, poslovni P+5
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,75

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Napomena:  -
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Ne
Napomena:  -
Objekti registrovani u katastru:  Ne
Napomena:  -
  NAZAD

KLP logistički park Šimanovci


Pećinci
Sremski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 70184
Površina objekata 16772
Broj objekata 1
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs