Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni:  Da
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  Da

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  prostorni plan gradske opštine Sopot (Sluzbeni list grada Beograda 54/12)
Napomena: 

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  ne
Objekti registrovani u katastru:  da
  NAZAD

LIVNICA RALJA


Sopot (Belgrade)
Okrug Grada Beograda
Grad Beograd
Površina zemljišta 84000
Površina objekata 15375
Broj objekata 0
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs