Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta: 
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: 

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan detalje regulacije bloka 31
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  12
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  maksimalna izgrađenost 50%; maksimalna površina za platoe i parkinge 20%

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  da
Objekti registrovani u katastru:  da
  NAZAD

Business Park Bački Petrovac


Bački Petrovac
Južnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 128662
Površina objekata 12398
Broj objekata 7
Zakup
Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs