Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta: 
Ako je više namena - upisati pretežnu:  0
Zemljište privedeno nameni: 
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni: 

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan generalne regulacije
Napomena:  0
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  0
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  0
Napomena:  0
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  0
Napomena:  0
Objekti registrovani u katastru:  0
Napomena:  0
  NAZAD

Radna zona Putinci


Ruma
Sremski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 103098
Površina objekata 0
Broj objekata 0

Razvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs