Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  komercijalne delatnosti
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan generalne regulacije
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  P+Pk
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,8

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  ne
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  ne
Objekti registrovani u katastru:  ne
  NAZAD

Plac GP Radnik, pored Sloge


Nova Varoš
Zlatiborski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 3710
Površina objekata 0
Broj objekata 0
...
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs