Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Podaci o nameni zemljišta:

 
Trenutna namena zemljišta:  Zemljište sa više različitih namena
Ako je više namena - upisati pretežnu:  Privreda
Zemljište privedeno nameni:  ...
Da li lokacija pripada slobodnoj zoni:  ...

Planski osnov: 

 
Planski osnov:  Plan generalne regulacije
Napomena: 
Dozvoljena spratnost i visina objekata:  P+3+Pk
Dozvoljen stepen zauzetosti zemljišta:  0,7

Registracija objekata: 

 
Objekti imaju građevinsku dozvolu:  Da
Objekti imaju upotrebnu dozvolu:  Da
Objekti registrovani u katastru:  Da
  NAZAD

Obuća Zlatar


Nova Varoš
Zlatiborski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 8780
Površina objekata 5221
Broj objekata 0
Zakup
Zemljište sa više različitih namenaRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs