Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Parcele: 

 

Objekti: 

 
Objekat 1: 
Namena:  Magacin
Površina (m²):  9493
Godina izgradnje:  1968
Dimenzije (m*m):  112x82
Visina po spratu (m):  5,75
Tip gradnje:  kompaktna četverobroda hala napravljena od AB porefabrikovanih elemenata i klasično zidanih zidova od opeke,pokrivena betonskim pločama preko kojih je stavljena izolacija i limeni krovni pokrivač
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  bez grejanja i klimatizacij
Objekat 2: 
Namena:  skladišni prostor
Površina (m²):  7351
Godina izgradnje:  2011
Dimenzije (m*m):  88,40x75 i 56,84x12,70
Visina po spratu (m):  8
Tip gradnje:  čelična konstrukcija obložena fasadnim panelima (zidnim i krovnim).Sa dve strane je otvorena,odnosno fasadni paneli su u zoni 3m ispod strehe
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  nema grejenja i klimatizacije
Objekat 3: 
Namena:  proizvodno skladišni objekat
Površina (m²):  7300
Godina izgradnje:  2010
Dimenzije (m*m):  82,6x88,3
Visina po spratu (m):  6,78
Tip gradnje:  čelična četverobroda hala -skeletna gradnja sa rasponom stubova od 20m..hala je obložena i pokrivena termoizolacionim panelima
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  nema grejanja i klimatizacije
Objekat 4: 
Površina (m²):  3738
Tip gradnje:  kompaktna četverobroda hala napravljena od AB porefabrikovanih elemenata i klasično zidanih zidiva od opeke,pokrivena betonskim pločama preko kojih je stavljena izolacija i limeni krovni pokrivač
Objekat upotrebljiv:  Da
Objekat 5: 
Namena:  proizvodno skladišni objekat
Površina (m²):  3524
Godina izgradnje:  1969
Dimenzije (m*m):  56,65x62,20
Visina po spratu (m):  9,60
Tip gradnje:  prefabrikovani AB elemenata i klasično zidani zidovi od opeke.Preko opeke stavljeni su fasadni paneli d=10cm.Centralni deo krova je je viši od bočnih i tako formira niz prozora koji omogućavaju prirodno osvetlenje
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  nema grejanje i klimatizaciju
Objekat 6: 
Namena:  Upravna zgrada
Površina (m²):  1600
Godina izgradnje:  1970
Dimenzije (m*m):  82x10
Visina po spratu (m):  3
Tip gradnje:  skeletni konstrukcioni sistem,AB stubovi ,grede i korube za međuspratnu konstrukciju
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  komplatno opremljena sa restoranom i kuhinjom
Objekat 7: 
Namena:  skladišno proizvodni prostor
Površina (m²):  1259
Godina izgradnje:  1975
Dimenzije (m*m):  81x16,5
Visina po spratu (m):  5
Tip gradnje:  Noseća konstrukcija je od AB prefabrikovanih elemenata(stubovi,podužne grede i nosači)na gornji pojas montirane su krovne rožnjače od HOP profila.Pokrivena je sa dvostrukim trapezastim limom
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  prostor je opremljen IC grejačima i klimama.
Objekat 8: 
Namena:  magacin
Površina (m²):  1194
Objekat 9: 
Namena:  skladišni prostor
Površina (m²):  1148
Godina izgradnje:  2012
Dimenzije (m*m):  16,5x76
Visina po spratu (m):  5
Tip gradnje:  čelična dvobroda hala obložena termoizolacionim zidnim i krovnim panelima
Objekat upotrebljiv:  Da
Objekat 10: 
Namena:  radionica za servisiranje i skladišni prostor
Površina (m²):  663
Godina izgradnje:  1975
Dimenzije (m*m):  52,40x12,65
Tip gradnje:  fundiranje izvedeno na AB temeljima samcima ,povezani AB gredom.Noseći stubovi su izrađeni od opeke 40x40cm,a spoljni zidovi debljine 25cm.krovne rešetke su čelične od HOP.Na vrhu zidova je AB sekllaž.Na visini 2,68 postavljeni su po dužini prozori sa ravnim staklom
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  nema grejenja i klimatizacije
Objekat 11: 
Namena:  radionica za servisiranje i skladišni prostor
Površina (m²):  663
Godina izgradnje:  1975
Dimenzije (m*m):  52,40x12,65
Visina po spratu (m):  5,6-4,9
Tip gradnje:  fundiranje izvedeno na AB temeljima samcima ,povezani AB gredom.Noseći stubovi su izrađeni od opeke 40x40cm,a spoljni zidovi debljine 25cm.krovne rešetke su čelične od HOP.Na vrhu zidova je AB sekllaž.Na visini 2,68 postavljeni su po dužini prozori sa ravnim staklom
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  nema grejenja i klimatizacije
Objekat 12: 
Namena:  objekat sa prostorijama za korisnike kompleksa
Površina (m²):  182
Godina izgradnje:  1975
Dimenzije (m*m):  19.81x7 i 9,63x4,5
Visina po spratu (m):  2,72
Tip gradnje:  fundiranje je izvedeno na armirano brtonskoj ploči ,zidovi su izrađeni od opeke debljine 30cm,krovna kostrukcija je ravna hidrdro izolovana
Objekat upotrebljiv:  Da
Ostale informacije:  bez grejanja i klimatizacij
  NAZAD

PROMIST


Novi Sad
Južnobački okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 89353
Površina objekata 37452
Broj objekata 12
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs