Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Infrastruktura:

 
Električna energija:  Da
Ukupna instalisana snaga (kVA):  110/35/10 kV
Srednji napon (kV):  63MVA (2 x 31,5 MVA)
Nizak napon (V):  630kVA
Napomena:  TS ''Vranje 4'' - 400/110 kV (Selo Trebešinje) je u završnoj fazi izgradnje. Momentom njenog puštanja u rad, na lokaciji će postojati i električna energija visokog napona.
Voda:  Da
Ukoliko postoji pritisak (bar):  4 ba
Napomena:  Prečnik vodovodnih cevi je 110 fi
Vazduh pod pritiskom:  Ne
Priključak za gas:  Ne
Napomena:  Planirana je gasifikacija juga Srbije, pa i grada Vranja u narednih nekoliko godina.
Grejanje:  Ne
Internet priključak:  Da
Napomena:  Kroz područje Slobodne zone prolazi optički kabal.
Telefon:  Da
Kanalizacija:  Ne
Napomena:  4 km od lokacije se nalazi kolektor na koji se moze prikljuciti.
Pristupne saobraćajnice:  Da
Napomena:  Postoji direktna pristupna saobraćajnica. U planu je izgradnja zaobilaznice do Slobodne zone, koji će izmestiti teški saobraćaj iz centra grada i direktno povezati lokaciju sa drumskim i železničkim koridorom 10 (autoput E75).
  NAZAD

Slobodna zona Vranje


Vranje
Pčinjski okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 766938
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs