Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Infrastruktura:

 
Električna energija:  Da
Ukupna instalisana snaga (kVA):  8MW
Napomena:  Seval se napaja el.energijom iz prenosnog sistem preko jednog transformatora 110/6KV.
Voda:  Da
Napomena:  Magistralni vod pijaće vode je postavljen duž saobraćajnice Užice-Čačak i u vlasništvu je gradskog vodovoda. Seval poseduje sopstveni reciklažni sistem sa odgovarajućom hemijskom pripremom.
Vazduh pod pritiskom:  Da
Pritisak (bar):  8
Napomena:  Seval raspolaže sa kompresovanom stanicom sa dva vijačna kompresora.Planirana je nabavka još jednog viajčnog rezervnog kompresora kapaciteta 36m3/min.
Priključak za gas:  Da
Napomena:  Seval se napaja prirodnim gasom preko MRS u fabričkom krugu do nadvožnjaka koji vodi do Terminala.
Grejanje:  Da
Tip grejanja i opis:  toplovodna kotlarnica kapaciteta 2x4MW
Napomena:  postoji mogućnost ugradnje trećeg kotla snage do 5MW
Internet priključak:  ...
Telefon:  Da
Napomena:  Seval poseduje digitalna telefonska centralu, sa kapacitetom od 640 lokalnih priključaka i 256 prenosnika.Trenutno ima 20 slobodnih lokala.
Kanalizacija:  Ne
Napomena:  Impol seval poseduje sopstvenu kanaližacionu mrežu za odvod sanitarne otpadne vode, čiji krak prolazi uz zapadnu stranu Tewrminala.
Pristupne saobraćajnice:  Da
  NAZAD

Terminal Sevojno


Užice
Zlatiborski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 94060
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs