Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Infrastruktura:

 
Električna energija:  Da
Ukupna instalisana snaga (kVA):  4800
Visoki napon (kV):  10/0.4
Napomena:  Sovena trafostanica sa tri trafoa, svaki snage 1.600KvA
Voda:  Da
Napomena:  Za objekte koji su izdati u zakup
Vazduh pod pritiskom:  Da
Pritisak (bar):  11
Napomena:  Za objekte koji su izdati u zakup
Priključak za gas:  Ne
Grejanje:  Da
Tip grejanja i opis:  drvo, ugalj,toplovod
Napomena:  Za objekte koji su izdati u zakup
Internet priključak:  Da
Napomena:  Svaki zakupac direktno sklapa ugovor
Telefon:  Da
Kanalizacija:  Da
Pristupne saobraćajnice:  Da
  NAZAD

,,Krupanjka-Krupanj,,DOO Krupanj


Krupanj
Mačvanski okrug
Zapadna Srbija
Površina zemljišta 32777
Površina objekata 16682
Broj objekata 10
Zakup
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs